ارتقاء كيفيت و نو آوری در ساخت رنگهای چروک اولین بار توسط این شرکت در بازار مصرف ایران معرفی گردید
رنگهای اپوكسی پلی استر رنگهای پودری اپوكسي پلی استر با چسبندگی بالا مقاومت عالی به مواد شيميايی و خواص دی الكتريك مناسب جهت لوازم خانگی و لوازمی كه دور از اشعه ماوراء بنفش و تابش مستقیم نور خورشید هستند
رنگهای پلی استر رنگهای پودری پلی استر رنگهای بسيار مناسبی جهت فضای باز و مکانهایی که دارای تابش مستقیم نور خورشید و اشعه ماوراء بنفش هستند میباشد.